Prvi sajam vode i reciklaže u Sloveniji

Od 2. do 4. oktobra održaće se prvi sajam u Ljubljani koji je posvećen problemu koji nije specifičan samo za Sloveniju već i za čitav svet. Voda Aqua & Recycling je jedini sajam u Sloveniji i regionu Centralne i Istočne Evrope koji je u potpunosti fokusiran na vodu i reciklažu.

Od plastičnog otpada do goriva

Globalno se na godišnjem nivou proizvede sto miliona tona plastičnog otpada a veći deo završi na deponijama dok ostatak dospe u životnu sredinu i truje mora i okeane. Slikovito predstavljeno, to je 8 miliona tona plastike koja završi u okeanima svake godine, tj. jedan kamion smeća završi u moru svakog minuta. Ako se trenutni trendovi nastave do 2030. godine ta brojka će se povećati na dva kamiona a do 2050. na 4.

RENEXPO® INTERHYDRO

Evropska platforma br. 1 hidroenergije, RENEXPO® INTERHYDRO održaće se po deseti put i ove godine u kongresnom centru Salcburga, u Austriji, od 29. do 30. novembra.

RENEXPO® INTERHYDRO

Evropska platforma br. 1 hidroenergije, RENEXPO® INTERHYDRO održaće se po deseti put i ove godine u kongresnom centru Salcburga, u Austriji, od 29. do 30. novembra.