7. Balkanski Botanički Kongres – 7BBC 2018

Organizatori Kongresa su Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Botaničko društvo „Andreas Wolni“ i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. 7.Balkanski Botanički Kongres je međunarodni skup koji se održava svake treće godine od 1997.

7BBC 2018 stavlja poseban akcent na biljke Balkanskog poluostrva i obuhvata različite istraživačke oblasti (Plant Anatomy and Physiology, Plant Taxonomy and Systematics, Plant Molecular Biology and Genetics, Floristics, Vegetation and Phytogeography, Conservation Botany and Plant Invasions, Phytochemistry and Plant Resources, Agronomy and Forestry, Botanical Collections, History and Ethnobotany, together with Cryptogam Biology).