Podrška organizacijama civilnog društva

Naša podrška organizacijama civilnog društva koja se bave zaštitom životne sredine jača podršku ljudima širom Srbije u implementaciji EU standarda. Taj doprinos se ogleda u većoj informisanosti o EU stanadardima, ekosertifikaciji, primene energetske efikasnosti u objektima, značaju upotrebe obnovljivih izvora energije, podsticanje cirkularne ekonomije i stvaranje zelenih radnih mesta.