Održivi Razvoj

Briga o životnoj sredini i resursima prirode kao i o budućim generacijama, borba protiv klimatskih promena, očuvanje vrsta, efikasnije i odgovornije korišćenje resursa, pravednija i ravnomernija raspodela materijalnih bogatstava, smanjenje jaza između bogatih i siromašnih, eliminisanje siromaštva i gladi i inkluzija, odnosno unapređenje položaja manjinskih, ranjivih, društvenih grupa predstavljaju osnovne principe održivog razvoja.

Centar za istrazivacke i razvojne projekte godinama daje doprinos unapređenju klime održivog razvoja u Srbiji kroz aktivnosti usmerene na gore pomenute teme. Organizacija konferencija i skupova, radionica i konsultativnih sastanaka sa akterima u domenu održivog razvoja predstavljaju neke od ključnih aktivnosti Eco Dev-a.

Turizam

Ekoturizam je prijateljski okrenut ka životnoj sredini, naglašava posmatranje i očuvanje prirodnih staništa i arheoloških bogatstava, i podrazumeva ekonomsku zaradu kroz zaštitu prirodnih, kulturnih i istorijskih resursa. Osnovni principi ekoturizma su minimiziranje negativnih uticaja na prirodu i kulturu koji mogu naneti štetu turistickoj destinaciji, obrazovanje putnika o važnosti zaštite, direktni prihodi od zaštite i upravljanje prirodnim i zaštićenim oblastima.

Pozitivne aspekte Ekoturizma, Eco Dev podstiče kroz različite seminare, konferencije, aktivnosti sa akterima u domenu ruralnog turizma u svrhu stvaranja platforme koja će budućim generacijama predstaviti Srbiju kao ekološki odgovornu turističku destinaciju sa očuvanim prirodnim, kulturnim i istorijskim vrednostima.

Klimatske Promene

Većina aktivnosti koje svako od nas obavi tokom dana doprinosi klimatskim promenama jer glavni izvor energije koju koristimo predstavljaju fosilna goriva. Jedna od ključnih aktivnosti Centra za razvojne i istrazivacke projekte je podizanje svesti i edukacija stanovništva o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena, kao i o širem kontekstu čitavog problema i mogućim načinima da se u društvu dođe do konsenzusa koji je potreban kako bi se usvojile mere za smanjivanje emisija i prilagođavanje novim klimatskim uslovima.

Trudimo se da kroz nas aktivizam informisemo i razgovaramo sa akterima i svima onima koji jednostavno ne znaju dovoljno o temi, o tome koliko ljudske aktivnosti mogu da utiču na našu klimu.

O nama

Centar za istraživačke i razvojne projekte EcoDev teži najvišim evropskim standardima u oblasti životne sredine.

Naš cilj je da okupimo sve zainteresovane strane u Republici Srbiji i da zajedničkim delovanjem utičemo na primenu EU standarda koji su definisani u poglavlju 27 Životna sredina i klimatske promene.

POGLEDAJTE LISTU NAŠIH REFERENCI

Uspešno realizovani projekti

Misija EcoDev-a je dostizanje evropskih standarda u oblasti održivog razvoja i turizma za potrebe različitih delatnosti. Vodimo nekoliko projekata iz oblasti zaštite životne sredine, održivog turizma, eko turizma i seoskog turizma, vršimo edukaciju i promovišemo upotrebu čistih tehnologija u različitim delatnostima uz podršku domaćih i stranih organizacija i donatora.

Naši Partneri