RUKOVODSTVO PREGOVARAČKE GRUPE 27 ŽIVOTNA SREDINA

1. ŠEF PREGOVARAČKE GRUPE: STANA BOŽOVIĆ

državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Tel: 3131 – 359

E-mail: stana.bozovic@eko.minpolj.gov.rs

2. ZAMENIK ŠEFA PREGOVARAČKE GRUPE 27: JASMINA MURIĆ

Tel: 3131 – 359

E-mail: jasmina.muric@eko.minpolj.gov.rs

3. SEKRETAR PREGOVARAČKE GRUPE 27: SANDRA MILIĆEVIĆ SPERLIĆ

Tel: 2601 – 584

E-mail: sandra.sperlic@eko.minpolj.gov.rs

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

BRANISLAV GARČEVIĆ

samostalni savetnik u Odeljenju za homologaciju vozila, opreme i delova, stalni član

Tel: 011/31 21 809

E-mail: branislav.garcevic@abs.gov.rs

MILAN MILOJEVIĆ

stručni saradnik u Odeljenju registra i evidencije, zamenik člana

Tel: 011/31 17 066

E-mail: milan.milojevic@abs.gov.rs

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

FILIP RADOVIĆ

direktor

Tel: 011/28 61 065

E-mail: filip.radovic@sepa.gov.rs

DEJAN LEKIĆ

pomoćnik direktora

Tel: 011/28 61 068, l.148

E-mail: dejan.lekic@sepa.gov.rs

NEBOJŠA REDžIĆ

za statistiku

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

SANjA MARKOVIĆ

savetnik direktora za pravna pitanja i ljudske resurse

Tel: 011/ 292 71 03

E-mail: smarkovic@cad.gov.rs

ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

ALEKSANDAR DRAGIŠIĆ

direktor Zavoda za zaštitu prirode, član

Tel: 011/36 33 499

E-mail: aleksandar.dragisic@zzps.rs

VERICA STOJANOVIĆ

savetnik, zamenik

Tel: 011/20 93 811

E-mail: verica.stojanovic@zzps.rs

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

MR MIRJANA MIRKOVIĆ ĐORĐEVIĆ

rukovodilac Odeljenja za bezbednost, zaštitu i životnu sredinu

Tel: 011/34 09 362

E-mail: mirjana.djordjevic@iss.rs

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

JELENA ŽIVKOVIĆ

član, samostalni savetnik Grupa za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoja; član

Tel: 011/30 61 143

E-mail: jzivkovic@seio.gov.rs

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

MARINA TADIĆ

 Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Tel: 011/31 30 968

E-mail: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

IVANA KUNC

savetnik, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe

Tel: 011/363 17 07;

E-mail: ivana.kunc@mgsi.gov.rs

SLAĐANA KOSTIĆ

Uprava za transport opasnog tereta

Tel: 011/312 – 27 – 80

E-mail: sladjana.kostic@utot.gov.rs

MARIJA STEFANOVIĆ

Sektor za građevinske poslove i građevinsko zemljište

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

PROF. DR PREDRAG SAZDANOVIĆ

pomoćnik ministra

Tel: 011/31 22 578

E-mail: predrag.sazdanovic@zdravlje.gov.rs

ZVONKO PLATIŠA

samostalni savetnik Sektor za inspekcijski nadzor

Tel: 011/31 17 400

E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

DR SVETALANA MIJATOVIĆ

viši savetnik Ministarstva zdravlja

Tel: 011/31 17 331

E-mail: svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs

LAZAR SMILjANIĆ

savetnik

E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.gov.rs

PROF. DR GORICA SBUTEGA

Institut za higijenu i medicinsku ekologiju

E-mail: g.sbutega@gmail.com

DR BRANISLAVA MATIĆ

Odsek za životnu sredinu i zdravlje Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“

Tel: 011/26 84 566 lok 151

E-mail: brankicam@batut.org.rs

DR DRAGANA JOVANOVIĆ

šef Odseka za vodu za piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“

Tel: 011/26 84 566 lok 197

E-mail: dragana_jovanovic@batut.org.rs

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, DIREKCIJA ZA VODE

NATAŠA MILIĆ

Direktor Direkcije za vode

Tel: 011/ 20 13 360

E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

DRAGANA MILOVANOVIĆ

šef Odseka za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljnju i međunarodnu saradnju

Tel: 011/ 20 13 357

E-mail: dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVA ZA ŠUME

DUŠAN JOVIĆ

Tel: 011/31 30 134

E-mail: dusan.jovic@minpolj.gov.rs

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVA ZA VETERINU

IVANA LAZIĆ

savetnik za dobrobit životinja

Tel: 011/ 311 73 15

E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

MINISTARSTVO PRIVREDE

EVA ZLATKOVIĆ

Odeljenje za Evropske integracije i upravljanje projektima

Tel: 011/ 36 42 785

E-mail: eva.zlatkovic@privreda.gov.rs

NENAD STOŠIĆ,

savetnik

Tel: 011/ 36 42 787

E-mail: nenad.stosic@privreda.gov.rs

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

SNEŽANA PAŠALIĆ

Savetnik u Sektoru za osnovna istraživanja i razvoj naučnoistraživačkih kadrova – član

Tel: 011/ 36 40 230

E-mail: snezana.pasalic@mpn.gov.rs

VOJISLAV STEFANOVIĆ,

Savetnik u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem – zamenik

Tel: 011/ 36 40 248

E-mail: vojislav.stefanovic@mpn.gov.rs

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

MIODRAG LAZIĆ

kabinet Ministra, Biro za međunarodnu saradnju

E-mail: miodrag.lazic@mup.gov.rs

1.IVAN BARAS

pomoćnik načelnika Sektora za poslove međunarodne saradnje i analitičkog informisanja, SVS član

E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

2. JELENA DIMIĆ

koordinator poslova analitičkog informisanja u Birou načelnika SVS, član

E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs

3. DIJANA ŠABOVIĆ

SVS,Odeljenje za opšte pravne poslove, član

E-mail: dijana.sabovic@mup.gov.rs

4. LjILjANA RAUŠ

SVS, Uprava za preventivnu zaštitu, član

E-mail: ljiljana.raus@mup.gov.rs

5. MARIJA TODIĆ

SVS, Uprava za upravljanje rizikom, član

E-mail: marija.todic@mup.gov.rs

MINISTARSTVO FINANSIJA

VD MILESA MARJANOVIĆ

Tel: 011/ 36 42 629

E-mail: milesa.marjanovic@mfin.gov.rs

JELENA JEVTOVIĆ

E-mail: jelena.jevtovic@mfin.gov.rs

MINISTARSTVO PRAVDE

VERICA DAVIDOV

samostalni savetnik, Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte

Tel: 011/36 20 458

E-mail: verica.davidov@mpravde.gov.rs

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

MILICA ZORIĆ

viši savtenik, šef Odseka za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva

Tel: 011/311 00 15

E-mail: milica.zoric@mre.gov.rs

SNEŽANA RISTIĆ

viši savetnik, šef Odseka za praćenje stanja u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

Tel: 011/36 04 501

E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

JELENA SIMOVIĆ

pomoćnik ministra

Tel: 011/36 04 509

E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

MILENA ĐAKONOVIĆ

samostalni savetnik, radno mesto za strategije i planove održivog razvoja i klimatskih promena u oblasti energetike

Tel: 011/36 04 434

E-mail: milena.djakonovic@mre.gov.rs

VESNA SIMIĆ

savetnik, radno mesto za poslove u oblasti obnovljivih izvora energije

Tel: 011/36 04 487

E-mail: vesna.simic@mre.gov.rs

 

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

DUŠAN STOKIĆ

Sekretar Odbora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Tel: 011/33 00 926

E-mail: dusan.stokic@pks.rs

SINIŠA MITROVIĆ

savetnik predsednika

Tel: 011/33 04 573

E-mail: sinisa.mitrovic@pks.rs

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SSRDEINE

SLOBODAN PUZOVIĆ

pokrajinski sekretar

E-mail: ekolog@vojvodina.gov.rs

 TATJANA ĐURIĆ

pomoćnik pokrajinskog sekretara

Tel: 021/487-4719;457-670

E-mail: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

SLAVICA AVRAMOVIĆ

samostalni savetnik, radno mesto za normativne poslove u oblasti privrede

Tel: 011/36 33 405

E-mail: slavica.avramovic@gov.rs

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

DRAGICA PAJIĆ

šef odseka za uspostavljanje i razvoj NIGP-a

Tel: 011/ 71 52 643

E-mail: dpajic@rgz.gov.rs

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

DUŠANKA DOSTANIĆ

savetnik u  Grupi za statistiku u oblasti životne sredine

Tel: 011/24 12 922 lok. 246

E-mail: dusanka.dostanic@stat.gov.rs

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

ZORAN KRAJINOVIĆ

Načelnik Odeljenja za međunarodne programe i projekte

Tel: 011/30 50 828

E-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

PROF. DR JUGOSLAV NIKOLIĆ

dipl.met, zamenik direktora u svojstvu rukovodioca Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Tel: 011/30 50 923

E-mail: jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

MIODAG GLUŠČEVIĆ

šef odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine

E-mail:miodrag.gluscevic@skgo.org

LjUBINKA KALUĐEROVIĆ

sekretar Odbora za životnu sredinu

E-mail: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org

KONTAKT OSOBA – ALEKSANDRA VUKMIROVIĆ

šef službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju u SKGO

E-mail: aleksandra.vukmirovic@skgo.org

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD – NIS

SVETLANA DUVNjAK

direktor sektora za zaštitu životne sredine

E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu

NIKOLA RADOVANOVIĆ

ekspert koordinator za zakonodavstvo EU

E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu