Nature Leader

Izgradnja održive budućnosti za zaštićena područja Srbije – Ovaj projekat je imao za cilj uspostavljanje održivog i primenljivog mehanizma za partnerstvo ključnih subjekata – na osnovu inicijative i liderske uloge OCD-a, koja je sposobna da mobiliše potrebne resurse u obezbeđivanju zaštite životne sredine. Kao takav, ovaj projekat gradi lokalni kapacitet za projektovanje, planiranje i upravljanje održivim razvojem, integrisanjem prakse lidera putem lokalnih akcionih grupa –LAG u ruralnim područjima. Ova akcija prepoznaje politiku i ciljeve zasnovane na praksi: a) javnosti omogućava uticaj na odluke zainteresovanih strana u oblasti zaštite životne sredine, posebno kroz ključnu ulogu OCD-a; b) Kreiranje modela za uspostavljanje javnog, privatnog i OCD partnerstva kao odozdo prema gore lokalnih akcionih grupa (LAG) u funkciji strateškog planiranja Đerdapa i Fruške gore.

Dva glavna rezutata su: preporuke za kreiranje politike na osnovu najbolje politike EU; formirane dve lokalne akcione grupe (LAG) (Đerdap i Fruška Gora) kao javno-privatno partnerstvo. EcoDev je edukovao mala i srednja preduzeća, koja se bave seoskim turizmom da rade na principima održivog turizma. Projekat podržan od strane REC Srbija.