Relizacija edukacije “Adekvatno upravljanje otpadom i razvoj socijalnog preduzetništva”

Centar za istraživačke i razvojne projekte – “Eco Dev” sprovodi edukacije i interaktivne sesije na temu „Adekvatno upravljanje otpadom i razvoj socijalnog preduzetništva“ koju realizuje uz podršku Sekretarijata za omladinu i sport Grada Beograda.

Sakupljanjem i reciklažom otpada najviše se bave grupe romske populacije. Oni nesvesno utiču na zaštitu životne sredine i razvoju socijalnog preduzetništva. Socijalno preduzetništvo predstavlja novu formu poslovanja. Cilj nije ostvarivanje profita već je akcenat na zapošljavanju, socijalnim i zdravstvenim uslugama, obrazovanju, zaštiti životne sredine. Veoma je bitno rešavanje pitanja siromaštva, nezaposlenosti i drugih sličnih problema. Romska populacija kako bi našli sebi posao, prikuplja reciklažni otpad u zamenu za novac i na taj način nesvesno utiče na ova dva faktora.

Inicijativa „Adekvatno upravljanje otpadom i razvoj socijalnog preduzetništva“ predstavlja platformu edukacije za učenike 7 srednjih škola na teritoriji Grada Beograda i imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom KOVID-19 edukacija je organizovana onlajn putem ZUM aplikacije.

Svrha inicijative je:

  • Jačanje ekološke svesti učenika kao mlade generacije koja će biti ekološki svesnija od starijih generacija;
  • Dolaženje do rešenja problema prekomernog otpada i rešavanje istog;
  • Minimiziranje nastajanja otpada, adekvatno odlaganje, skladištenje i ponovno korišćenje;
  • Značaj zaštite životne sredine za okruženje u kojem živimo;

Inicijativa se realizuje kao onlajn radionica učenika, nastavnika i eksperata Centra za istraživačke i razvojne projekte – “Eco Dev” na različite teme koje su polje interesovanja učenika srednjih škola. Radionice se organizuju dva dana u nedelji.

Teme radionica:

  • Upravljanje otpadom
  • Pravila u upravljanju otpadom
  • Socijalno preduzetništvo
  • Grupe romske populacije u svetlu upravljanja otpadom i razvoja socijalnog preduzetništva