Obeležavanje Svetskog dana turizma 2019

27 Septembar 2019.

Značaj digitalnih tehnologija u turizmu, pružanje mogućnosti za inovacije i priprema sektora za
budućnost rada, je u centru Svetskog dana turizma.
Svetski dan turizma, koji se slavi svakog 27. septembra širom sveta, jedinstvena je prilika za
podizanje svesti o stvarnom i potencijalnom doprinosu turizma održivom razvoju.
Ovogodišnji Svetski dan turizma pomoći će da se na karti održivog razvoja stave mogućnosti koje
pruža turizam, tehnološkim napretkom, uključujući velike podatke, AI i digitalne platforme. Svetska
turistička organizacija (UNWTO) vidi digitalni napredak i inovacije kao deo rešenja za izazov za
nastavak rasta sa održivijim i odgovornijim sektorom turizma. U prilogu slede glavne digitalne
turističke ponude u Srbiji: