Zeleni poslanički forum

28. Novembar 2018. Beograd
Sophie Kekić i Danica Dabić su ispred EcoDev-a posetile zelenu poslaničku kancelariju gde su se sastale sa narodnim poslanikom Ivanom Karicem, Goranom Mitićem i Ninom Stepić . Na sastanku je bilo reči o organizaciji zelenog poslaničkog foruma u narednom periodu.