Prva Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem: Ekološke i socijalne inovacije: izazovi primenjenih nauka, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, 03. jun 2016. godine

Konferencija je bila podeljena u dve sesije: I deo – Socijalne inovacije i II deo – Adaptacije na klimatske promene. Govornici I sesije bili su: prof, dr Aleksandar Gordić, Futura, koji je govorio o socijalnim aspektima u procesu inovacije; Vesna Vandić, Futura, predstavila je EDIT – Inovacioni – poslovni inkubator koji ima za cilj da obezbedi bazu i podršku studentima u kreiranju sopstvenog biznisa, kao i uključivanje i napredak u naučnim istraživanjima i Nina Globovnik, Međunarodni centar za ekoremedijaciju Univerziteta u Mariboru, Slovenija, govorila je o korišćenju veštačkih močvara za održivi tretman otpadnih voda u naseljima razbijenog tipa. Cilj projekta Sistema za prečišćavanje otpadnih voda će omogućiti lokalnom stanovništvu preradu otpadnih voda u onim mestima u kojima nije moguće izgraditi javnu kanalizaciju.
Na drugoj sesiji su govorili: prof. dr Viktor Simončić, Hrvatska, koji je govorio o Globalizaciji, EU integracijama i klimatskim promenama kao izazov za lokalne poslovne mogućnosti i inovacije. Prof. Viktor Simončić je istakao da je veoma važno da Vlada Srbije razvije aktivnosti koje se odnose na implementaciju standarda EU za Poglavlje 27 Životna sredina i klimatske promene u skladu sa ekonomskim kapacitetom i situacijom u zemlji. Predstavnica Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektor za upravljanje otpadom, rekla je da očekuje da će ciljevi definisani u Post skrining dokumentu pratiti neophodni finansijski kapacitet u cilju postizanja standarda EU u životnoj sredini u Srbiji.
Sophie Kekić, predsednica Ecodev-a, je kazala da Srbija treba da podrži razvoj Internet stvari (IoT) u borbi protiv klimatskih promena sa srodnim proizvodima i uslugama kao što su pametni termostati itd i na strani ponude – principe pametnih mreža, sa naglaskom na skladištenje kako bi se olakšalo dalji razvoj tehnologija skladištenja obnovljivih izvora energije. Takođe je Kekićeva dodala da EcoDev aktivno učeštvuje u EU integracijama i da sa pojedinim Ministarstvima ima i konsultativnu ulogu.