Projekat” Uradi pravi miks”

Projekat” Uradi pravi miks” – Cilj projekta je promocija bezbednog korišćenja održivog transporta za građane Beograda i promocija Evropske nedelje mobilnosti.

Rezultati projekta: EcoDev je kreirao i podelio brošure sa mapama biciklističkih staza i javnog prevoza za opštine Zemun i Novi Beograd – ukupno je podeljeno 40.000 brošura; Oraganizovano je 10 radionica o održivom korišćenju transporta u 10 srednjih škola za 200 učenika na teritoriji Novog Beograda i Zemuna i 2 panel diskusije na opštinama Novi Beograd i Zemun za 100 učesnika. Organizovan je konkurs za najbolju priču i fotografiju kombinovane upotrebe transporta. Nagrade su bili bicikli. Projekat podržan od strane Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda.