Partnerstvom do Evropskih standarda u životnoj sredini

08.11.2016. godine, Beograd

Održan je sastanak u Privrednoj komori Beograda, u Centru za ekologiju gde su Sophie Kekić i Danica Dabić ispred EcoDev-a razgovarale sa Jelenom Plavanski, rukovodiocem centra i Jovanom Grujić, savetnikom o mogućnostima sprovođenja akcionog plana, integrisanja zelenih poslova u nacionalni statistički sistem. Tom prilikom je Jelena Plavanski iznela veliki broj konstruktivnih rešenja kojia će doprineti boljem kvalitetu akcionog plana. Takođe je bilo reči i o poglavlju 27, Životna sredina i klimatske promene i nadležnosti centra u toj oblasti.