Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama

COP24 je dvadeset i četvrta konferencija strana-potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC). Održava se u Katovicama, u Poljskoj, od 2. do 14. decembra.

Ključni cilj Okvirne konvencije o klimatskim promenama je da spreči opasni uticaj čoveka na klimatski sistem. Stupila je na snagu u martu 1994. godine. Zemlje koje su je ratifikovale nazivaju se „strane Konvencije“.

Konferencija strana (COP) je vrhovni organ UNFCCC. Sastoji se od predstavnika ugovornih strana Konvencije. Sastaje se svake godine i u njenoj je nadležnosti donošenje odluka neophosnih za efikasno sprovođenje odredbi Konvencije, kao i redovna revizija primene tih odredbi.

Poljska je izabrana za domaćina ovog događaja za vreme COP22 u Marakešu u novembru 2016. Sastanak strana se u ovoj istočnoevropskoj državi organizuje po treći put.

Okosnica COP24 biće donošenje odluka kojim će da se osigura potpuna implementacija Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Paket za implementaciju daće ovom sporazumu konačni oblik tako što će pružiti smernice koje bi svaka pojedinačna zemlja trebalo da prati kako bi osnažila svoje napore za zaštitu klime. Jednostavno govoreći, „Bez Katovica, nema Pariskog sporazuma“.