EcoVirtour E-Vodič kroz eko destinacije Srbije

EcoVirtour E-Vodič kroz eko destinacije Srbije predstavlja jedinstvenu virtuelnu eko turu kroz zaštićena područja Srbije i namenjeno je android telefonima i uređajima. Vodič se sastoji od internet prezentacije www.serbiaecotour.rs i android aplikacije koja se besplatno preuzima skeniranjem QR koda sa napred navedene stranice. Cilj projekta je da se objedine svi elementi održivog turizma i ekoturizma: održivo upravljanje zaštićenim područjima, zaštita životne sredine, zaštita i promocija kulturne baštine i život lokalnog stanovništva uz podsticanje njihove ekonomske dobrobiti u skladu sa globalnim kriterijumima održivog turizma. Rezultati projekta: Kreirana veb prezentacija sa do sada prikazanih 8 područja pod zaštitom u Srbiji: 4 nacionalna parka (Fruška gora, Kopaonik, Tara, Đerdap), 2 specijalna rezervata prirode (Zasavica i Uvac), jedan predeo izuzetnih odlika (Vlasina), jedan spomenika prirode (Đavolja Varoš). Doprinos ove aplikacije se ogleda u promociji zaštićenih predela Srbije i podsticanju domaćih i stranih turista u odabiru takvih destinacija za odmor, učenju o prirodnim i kulturnim vrednostima određenog područja kao i načinima zaštite životne sredine. Projekat podržan od strane Telenor fondacije.