EcoDots

EcoDots ima za cilj da poveže putnike, mala i mikro preduzeća u sektoru ugostiteljstva, turoperatore, lokalne zajednice i turističke rute, koji dele blisku povezanost sa konceptom održivog turizma. Rezultati projekta: EcoDev kao lokani koordinator sproveo je 4 dvodnevna treninga za ukupno 100 učesnika sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Turističkom organizacijom Srbije o EU flowers i EMAS sertifikatima; kreirana je ecobnb mobilne aplikacije za android i IOS mobilne telefone (www.ecobnb.com); EcoDev je mapirao 150 eko smeštaja i 30 eko tura koje se mogu naći na ecobnb booking platformi. EcoBnB je dobio nagradu Svetske turističke organiѕacije za inovacije u 2016. godini. (UNWTO). Ovde možete pogledati promo spot za Ecobnb portal: https://youtu.be/Au1RewRlWxs

Glavni ciljevi projekta:
1) Izgraditi inovativnu mrežu održivih smeštaja i „zelenih“ turističkih tura u Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Sloveniji i Srbiji.
2) promoviše zahteve održivog turizma u Evropi, koristeći inteligentni interaktivni sistem, posvećene ljude, prirodne resurse, kvalitetan smeštaj, lokalne i tansnacinalne turističe ture.
3) uključiti male zelene hotele, eko B&B, organske farme i turoperatore koji dele eko turističku viziju, kako bi se povećala njihova vidljivost i na tržištu i prenosila dobra praksa.


Glavni partneti/koordinatori: Le Città Invisibili (Italija)
Partneri: Centar za istraživačke i razvojne projekte (Srbija), Grad Parma (Italija), Organizacija za zaštitu životne sredine i održivost KATE (Nemačka), Institut „Josef Stefan“ (Slovenija), Ministarstvo finansija i ekonomije (Srbija), H Calabria (Italija), Institut za studije i integraciju sistema SCRLISIS. Projekat podržan od strane Evropska komisija CIP program – Grant Generalnog direktorata za preduzetništvo i industriju sa više korisnika sredstava.
Ministrastvo trgovine,turizma i telekomunikacija Republike Srbije
Telenor fondacija.