“Eco-Resort Serbia” Konferencija za izvođače i investitore

Cilj projekta je bio da se predstave 3 eko destinacije (zaštićene oblasti: Nacionalni park Tara, Predeo izuzetnih odlika Vlasina i jezero Mali Zvornik) u Srbiji za potencijalne investitore, kao i da se prenese znanje konsultanata. Rezultati projekta: održana konferencija koja je obuhvatila sledeće teme – Pitanja održivosti primenjena na Eco Resort-ove u Srbiji; Pravni i regulatorni okvir vezan za izgradnju u područjima izuzetne prirodne lepote; Podsticaj za Eco Resort-ove od strane Vlade i lokalne vlasti, Menadžment i upravljanje Eco Resort-om; praćeno sa tri srpske studije slučaja – Moguće lokacije Eco Resort-a; okruglim stolom-diskusijom sa tri srpske opštine; Finansiranje razvoja Eco Resort-a. Takođe, odštampana su tri paketa za investitore gde su predstavljene tri gore pomenute destinacije. Projekat podrzan od strane Ministartsvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije.