Relizacija edukacije “Adekvatno upravljanje otpadom i razvoj socijalnog preduzetništva”

Centar za istraživačke i razvojne projekte – “Eco Dev” sprovodi edukacije i interaktivne sesije na temu „Adekvatno upravljanje otpadom i razvoj socijalnog preduzetništva“ koju realizuje uz podršku Sekretarijata za omladinu i sport Grada Beograda. Sakupljanjem i reciklažom otpada najviše se bave grupe romske populacije. Oni nesvesno utiču na zaštitu životne sredine i razvoju socijalnog preduzetništva. […]