ZELENI UMETNICI – JAVITE SE!

Poziv je namenjen mladima do 35 godina čiji umetnički i komercijalni proizvodi, u sebi sadrže i komponente koje podržavaju zaštitu životne sredine u širem smislu. U razmatranje će biti uzete prijave izlagačkih postavki poput dizajnirane odeće, nakita, dekorativnih predmeta različitih namena, rukotvorine, proizvodi nastali ponovnom upotrebom materijala, prostorne instalacije, kao i inovativni proizvodi i usluge.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti na poziv, slanjem osnovnih informacija (ime I prezime autora/naziv kolektiva, opis izložbene postavke) zajedno sa 3-5 fotografija, na e-mail adresu: green.square@greenfest.rs, do četvrtka, 12. oktobra 2017. Broj izlagačkih postavki je ograničen!
Tekst poziva se može pogledati na zvaničnoj strani festivala – www,greenfest.rs
Međunarodni festival zelene kulture “Green Fest” je najveća manifestacija u regionu jugoistočne Evrope koja se kroz filmski, obrazovni i izlagački program, bavi temama zaštite životne sredine i ekologije. Festival pomaže i podržava podizanje svesti i obrazovanje građana o navedenim oblastima, sa ciljem stvaranja i unapređenja odgovornog odnosa prema životnoj sredini, kao i informisanosti o aktuelnim dešavanjima u lokalnoj i globalnoj zajednici.
Osmi Međunarodni festival zelene kulture „Green Fest“ sprovodi Centar za unapređenje životne sredine, finansira Ministarstvo omladine i sporta RS, Ministarstvo kulture i informisanja RS, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, uz podršku Delegacije Evropske unije i EU info centra, Ambasade Republike Francuske i Francuskog Instituta, kao i mnogobrojnih partnera i prijatelja.