Zelena nedelja Evropske Unije

Zeleni poslovi – da li smo spremni? To pitanje je bilo svima na umu na otvaranju EU Zelene nedelje.
Svaki dan je bio posvećen drugoj temi, kako bi se istaklo da je politika Evropske Unije pomogla da se stvore zelena radna mesta i identifikuju veštine koje su potrebne da se razviju kako bi se zadovoljil zahtevi koje će postaviti zeleni poslovi u budućnosti.
Prvi dan – Učesnici su istraživali zelena radna mesta u selima. Na otvaranju Zelene nedelje EU na Malti, komesar EU Karmenu Vella je rekao da politika zaštite prirode EU stvara korist od 2-3 milijarde eura svake godine, između ostalog povećanjem oprašivanja i prečišćavanja voda. Osim toga, trenutno ima milon radnih mesta u poljoprivredi i 2 miliona radnih mesta u održivom turizmu u oblastima koje obuhvata Natura 2000. Poljoprivreda i šumarstvo su sektori koju su važni izvori zelenog zapošljavanja u selima, kao i za održavanje potencijala za mnogo novih zelenih radnih mesta. Ovo sve pokazuje kako zeleni poslovi doprinose zelenijem društvu preko ekološki održivih biznis modela i radnih strategija.
Drugi dan – Tema je bila „Zeleni poslovi i voda“. U Torinu, stručni predavači su istraživali koji su načini za usklađivanje veština radnika sa budućim zahtevima za zelenim poslovima. Učesnici su razgovarali o načinima promovisanja zelenih radnih mesta, uključujući razvoj zelenog biznisa, zelenog preduzetništva, zelenih poslovnih veština i zelenih programa zapošljavanja u javnom sektoru. U Briselu, na informacionom događaju prikazane su inovativne tehnologije koje mogu pretvarati gradske otpadne vode u upotrebljivu vodu. Tehnološke inovacije uključuju sistem koji dezinfikuje prerađene otpadne vode i sistem ranog upozorenja za patogene kao što je Cryptosporadium. Takođe su pokazali kako su nove tehnologije dovele do novih, atraktivnih poslova u preradi voda. Zeleni poslovi su trostruka pobeda. Oni su dobri za planetu, dobri za privredu i dobri za ljude koji zaista rade svoj posao.
Treći dan – Tema je bila „Raditi za zeleniju budućnost“. Učesnici su istraživali kako možemo ozeleniti tržište rada. Podaci pokazuju da je tokom poslednjih 15 godina zaposlenost u zelenoj ekonomiji širom Evrope porasla za 49% u odnosu na rast od 6% u celokupnoj privredi – to je skoro 1,4 miliona novih zelenih poslova. Zaposlenost u zelenom sektoru može da uključi radnike u čistiju i energetsku efikasnu proizvodnju.

 

DBFuKyrXkAMilVW

Poslovi stvoreni kroz ulaganje u okeanski energetski sektor će biti koncetrisani u Evropi. Korišćenje energije okeana može stvoriti 400 000 poslova u EU do 2050. godine.

Četvrti dan – Tema je bila „Zeleno ‘plavi poslovi’ za okean”. Od zaštite i obnove mora i obala, preko turizma I korišćenja energije okeana, u održivom sektoru okeana postoji mnogo mogućnosti za zelene poslove. U Briselu, dan je započet sa konferencijom koja se osvrnula kako prelazak na nisku ugljeničnu privredu utiče na pomorski sektor. Moramo istražiti ulogu “plavih” stručnjaka. Obuke moraju biti relevante I ažurirane. Bilo da se radi o master diplomi iz plave biotehnologije ili o obuci novih generacija stručnjaka u održivoj poljoprivredi , veštine su više nego neophodne.
Peti dan – Tema je bila „Zelena radna mesta u vašim gradovima“. Poslednjeg dana Zelene nedelje EU 2017 se istraživalo kako možemo razviti održiva urbana područja, kako da pronađemo nove načine za generisanje inovacija, tehnologija i zelenih radnih mesta u našim gradovima.
Sledeća Zelena nedelja EU će se baviti temom održivih gradova. Sa više od dve trećine Evropljana koji žive u gradovim, ovo će biti prilika da se nastavi i proširi rasprava o zelenoj tranziciji.

Izvor:https://www.eugreenweek.eu