Zajednička sednica radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 27 i Poglavlje 15

Na zajedničkoj sednici razgovaralo se o nalazima Talanoa dijaloga i uticajima sektora energetike, zatim o novim tehnološkim rešenjima za obnovljive izvore energije, kao i o pregledu sektora saobraćaja.
Grupa naučnika i profesora sa Univerziteta u Rejkjaviku, predstavila je svoja istraživanja i dostignuća primene geotermalne energije, koja su u mnogome uticala na uspešan oporavak ove države.
Izvor: www.energetskiportal.rs