Vođenje evropske tranzicije prema ekonomiji sa niskim emisijama ugljen-dioksida

U 2014. godini , lideri EU dogovorili su da se smanji emisija gasova staklene bašte za najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. godine u svim sektorima privrede. Današnji predlozi predstavljaju obavezujuće ciljeve smanjena emisije gasova staklene bašte za države članice u period od 2021-2030 za sledeće oblasti privrede: transport , zgrade , poljoprivredu, otpad, korišćenje zemljišta i šumarskog sektora. Ovi nacionalni ciljevi doprinose glavnom cilju EU. Novi okvir je zasnovan na principima pravednosti, solidarnosti, ekonomičnosti i integriteta životne sredine.

Države članice će biti na čelu odlučivanja kako da se sprovedu mere za ispunjavanje dogovorenog 2030 cilja.

Komisija je takođe predstavila strategiju mobilnosti niske emisije sa utvrđenim pravcem za razvoj EU širih mera zasnovane na niskom i nultom emisijom za vozila i alternativnih goriva niske – emisije .

U EU su već učinjeni napori za usklađivanjem privatnih investicija sa ciljevima klimatskih i resursne efikasnosti . Finansijski instrumenti EU su značajan instrument u doprinosu finansiranju u borbi protiv klimatskih promena. Preko 50 % od investicija do sada odobrenih su vezani za klimu. Kao deo nvesticionog plana za Evropu, Evropski fond za strateške investicije je na putu da ispuni prikupljanje najmanje EUR 315 milijardi u dodatne investicije u realnom sektoru do sredine 2018. godine. Pored toga, Komisija aktivno radi kako bi se osiguralo da potrošnja budžeta EU bude usklađen sa klimatskim ciljevima. Najmanje 20 % od tekućeg budžeta EU biće potrošen na klimatske akcije.

Više detalja na: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en.htm