Tri nova izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine

Izveštaj “Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada u Republici Srbiji u 2017. godini” je urađen na osnovu podataka dostavljenih u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja od strane obveznika izveštavanja.

Izveštaj možete preuzeti na linku: http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2017.pdf

“Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji u 2017. godini” je urađen na osnovu podataka dostavljenih u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja od strane obveznika izveštavanja.

Izveštaj možete preuzeti na linku: http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/Ambalaza_2017.pdf

Izveštaj “Plastične kese u Republici Srbiji u 2017. godini” je urađen na osnovu podataka dostavljenih u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja od strane obveznika izveštavanja.

Izveštaj možete preuzeti na linku: http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PlasticneKese_2017.pdf

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/