Tematska sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 27 „Poljoprivreda i klimatske promene“

Na početku sednice članovima radne grupe su se obratili Vladimir Janković, UNEKOOP i Nataša Đereg, CEKOR. Prof. dr. Vladimir Đuršević sa Fakulteta za fiziku, Univerziteta u Beogradu je govorio o osmotrenim promenama klime i projekcijama na budućnost i ukazao da klima više nije „stacionarna“ i da je za procenu rizika ključno poznavanje trendova i mogućih daljih promena. Na temu „Prilagođavanje i ublažavanje posledica klimatskih promena u poljoprivredi i šumarstvu“ govorila je prof. dr. Jelena Milovanović ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ i objasnila sistem „Climate-Smart Agriculture”, koji podrazumeva unapređenje otpornosti, stvaranje ravnoteže između pozitivnih i negativnih efekata (trade-offs) i prilagođavanje konteksta. Zatim je dipl. teh. Žaklina Gadžič, direktor METROALFA statistički predstavila emisiju gasova staklene bašte iz poljoprivrede. Takođe, Ana Seke iz UNDP-a je predstavila projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Za kraj prisutnima se obratio Zvezdan Kalmar, CEKOR i dao opširnije informacije o Konventu i Nacionalnoj Strategiji za klimatske promene.