SVETSKI DAN ŽIVOTNE SREDINE

U preko 100 država na taj dan, organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju. U ovim akcijama, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi.
Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrevi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.
Ovogodišnja tema “Povezivanje ljudi da prirodom” (“Connecting People to Nature”) podstiče nas da izađemo napolje i u prirodu, da u potpunosti prepoznamo, prihvatimo i cenimo njenu lepotu, da razmišljamo o tome kako smo njen deo i o tome koliko zavisimo od nje. Poziva nas da nađemo zanimljive i uzbudljive načine da osetimo i negujemo tu vitalnu vezu.
Izvor: http://www.sepa.gov.rs/