Svetski dan zaštite životne sredine 2018

Dan ljudi

Pre svega, Svjetski dan zaštite životne sredine je “dan ljudi” koji kroz različite akcije vode računu o planeti Zemlji. Akcije mogu da se fokusiraju na lokalnom, nacionalnom ili globalnom nivou; to može biti solo akcija ili uključiti više ljudi. Svako je slobodan da bira.

Tema

Svaki Svetski dan zaštite životne sredine je organizovan oko jedne teme koja fokusira pažnju na važnost očuvanja životne sredine. Tema 2018. godine je pobediti zagađenje plastikom ( “Beating plastic pollution”).

Domaćin

Svaki Svetski dan zaštite životne sredine ima drugu zemlju domaćina, gde se održava službena proslava. Fokusiranje na zemlju domaćina pomaže da se istaknu izazovi sa kojima se suočava životna sredina i podržava napore za njihovo rešavanje. Ovogodišnji domaćin je Indija.

Više informacija možete pronaći na linku: http://worldenvironmentday.global/