Svetski dan voda 2018 – Priroda za vodu

Oštećenje životne sredine, zajedno sa klimatskim promenama, pokreće krizu vezanu za vodu koju vidimo širom sveta. Poplave, suše i zagađivanje vode se pogoršalo degradiranjem vegetacije, zemljišta, reke i jezera. Kada zanemarimo naše ekosisteme, otežavamo svakome da obezbedi čistu vodu koja nam je potrebna da preživimo i napredujemo.

Prirodna rešenja imaju potencijal da reše mnoge naše vodene izazove. Moramo to učiniti sa “zelenom” infrastrukturom i uskladiti je sa “sivom” infrastrukturom gde god je to moguće. Pošumljavanje, ponovno povezivanje reka sa plavnim područjima i obnavljanje močvara dovešće do rebalansa ciklusa vode i poboljšanja ljudskog zdravlja i životnih uslova.

Saznajte više i inspirišite se pričama o rešenjima zasnovanim na prirodi na www.worldwaterday.org