Svetski dan stanovništva: Planiranje porodice je ljudsko pravo!

Dana 11. jula 1987. naša planeta je dobila svog petomilijarditog stanovnika.

Tema za 2018. godinu: “Planiranje porodice je ljudsko pravo”

Ove godine obeležava se 50. godišnjica Međunarodne konferencije o ljudskim pravima iz 1968. godine, gde je planiranje porodice po prvi put globalno potvrđeno kao ljudsko pravo.

Izlazni dokument konferencije, poznat kao Teheranska proklamacija, nedvosmisleno govori da: “Roditelji imaju osnovno ljudsko pravo da slobodno i odgovorno odrede broj i razmak između svoje dece.”