Svetski dan divljih vrsta

CITES Konvencija reguliše međunarodni promet i trgovinu preko 35.800 ugroženih vrsta vrsta biljaka i životinja, uključujući njihove delove i derivate. Potvrđivanjem CITES Konvencije 2001. godine, Republika Srbija je preuzela obavezu praćenja legalnog međunarodnog prometa, ali i sprečavanja, odnosno sankcionisanja međunarodne ilegalne trgovine ugroženim divljim vrstama.

Ovaj međunarodni datum ustanovila je Generalna skupština Organizacije ujedinjenih nacija na svom 68. zasedanju 2013. godine, u cilju podizanja svesti i ukazivanja na problem koje ljudske aktivnosti predstavljaju po opstanak divljih vrsta. Nezakonito sakupljanje, krivolov, ilegalna trgovina i krijumčarenje, predstavljaju najozbiljnije pretnje po opstanak sve većeg broja ugroženih vrsta u divljini, odmah posle gubitka prirodnog staništa. Pritisak na divlji živi svet u njihovim prirodnim staništima konstantno raste, i neretko dovodi do potpunog istrebljenja pojedinih vrsta.

Ovogodišnji Svetski dan divljih vrsta posvećuje posebnu pažnju velikim mačkama, koje inače spadaju među najpoznatije divlje životinje na planeti, poput tigrova, lavova, leoparda, jaguara, riseva i mnogih drugih. Nažalost, danas ovi harizmatični predatori suočeni su sa brojnim pretnjama koje su prouzrokovane ljudskim aktivnostima. Divlje populacije velikih mačaka opadaju alarmantnom brzinom zbog gubitka staništa i plena, sukoba sa ljudima, ali sve češće i zbog krivolova i ilegalne trgovine njihovim krznom, kandžama i drugim delovima tela koja se koriste u azijskoj tradicionalnoj medicini. Populacija tigrova je u poslednjih 100 godina opala za 95%, a populacija afričkih lavova pala je za 40% za samo 20 godina. Sve ove alarmantne brojke pozivaju na zajedničke akcije i saradnju na zaštiti ugroženog divljeg sveta.