Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše – 17. jun

Desertifikacija se ne odnosi na proširenje postojećih pustinja. To se dešava jer su kopneni ekosistemi, koji pokrivaju više od jedne trećine zemljišta na svietu, izuzetno ugroženi prekomernim i neadekvatnim korišćenjem zemljišta. Siromastvo, politička nestabilnost, krčenje šuma, prekomerna ispaša i loše navodnjavanje mogu narušiti produktivnost zemljišta.
Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše svake godine promoviše svest o međunarodnim naporima u borbi protiv dezertifikacije. Ovaj dan je jedinstveni trenutak koji sve podseća da je neutralisanje degradacije zemljišta ostvarljiva kroz rešavanje problema, snažnu uključenost zajednice i saradnju na svim nivoima.
Tema za 2018. godinu je “Zemljište ima pravu vrednost – investirajte u nju.”
Vaš izbor određuje buduće scenarije održivog rasta. Kampanja za Svetski dan borbe protiv dezertifikacije kampanja #2018WDCD vas poziva da se udaljite od neodrživog korišćenja zemljišta i napraviti razliku ulaganjem u budućnost zemlje.