SEE ENERGY – Conect&Supply 2016

Konferencija je održana sa ciljem umrežavanja domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. Predstavljene su i teme: sanacija pepelišta termo elektrana  sadnjom energetski efikasnih zasada, „Doktrina PPU” itd. Tom prilikom je Danica Dabić razgovara sa Vojislavom Milijićem, zamenikom predsednika Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, o konceptu uvođenja zelenih poslova u nacionalnu statistiku.