Sednica Radne grupe za poglavlje 15 – Energetika

Sednicu je otvorila Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa. Istakla je da je Nacionalni konvent prošle godine odlučio da osnuje uži stručni tim koji se bavi temama koje su deo više poglavlja ili ne pripadaju nijednom. Jedna od tih tema jeste i energetsko siromaštvo.
Aleksandar Macura, stručni konsultant Radne grupe NKEU za poglavlje 15 govorio je o energetskom siromaštvu u Srbiji. Rekao je da je energetsko siromaštvo, nemogućnost domaćinstava da pribave ili proizvedu dovoljno energije za zagrevanje domaćinstava na način koji ne ugrožava buduće zdravstveno stanje članova domaćinstva i da je pojam energentskog siromaštva vezan za održivost. Stanje energetskog siromaštva oslikava nemogućnost da domaćinstvo obezbedi dovoljnu količinu energije za budući zdrav život, koristeći sve vidove kapitala koji mu stoje na raspolaganju. Energetsko siromaštvo nije samo problem domaćinstava koji su njime pogodjeni. Enregetsko siromaštvo je javni problem. Postojanje energetskog siromaštva ograničava lokalnu tražnju za drugim dobrima i uslugama smanjujući na taj način mogućnost za zapošljavanje. Uvećani zdravstveni troškovi i povećani troškovi za isporučivanje mrežne energije su još jedna posledica energetskog siromaštva. Energetsko siromaštvo negativno utiče na održivost šumarstva i povećava političke i društvene troškove reformi.
Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, govorila je o primeni i praćenju sprovođenja Programa reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP) i Programa ekonomskih reformi (ERP) u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Uroš Rakić, stručni saradnik Instituta za javno zdravlje „Batut” prikazao je kakav je uticaj kvaliteta vazduha na javno zdravlje u Srbiji.