Sastanak Radne grupe 19 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27

Tema sastanka je bila Javno privatno partnerstvo (JPP) i koncesije kao model obezbeđivanja investicija i sprovođenja aktivnosti od opšteg interesa u oblasti zaštite životne sredine i lokalnih komunalnih delatnosti u sklopu priključivanja EU.
Događaj je podržan od međunarodnog projekta “OCD kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija” koji u Srbiji sprovode CEKOR i Fractal.
Opšti cilj je poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija.
Javno – privatno partnerstvo (JPP) je model finansiranja koji vlada Srbije razmatra kao jednu od mogućnosti koja bi mogla biti korištena da bi se osigurale i unapredile potrebne usluge ili infrastrukturni projekti za građane.
JPP se prepoznaje kao odlična forma angažovanja privatnog kapitala u sprovođenju mera i aktivnosti od javnog (opšteg) značaja sa ciljem smanjivanja zagađenja, povećanja energetske efikasnosti, povećanja kvaliteta javnih usluga itd. U poslednjih nekoliko godina Komisija za javno privatna partnerstva Republike Srbije je razmotrila veliki broj projekata javno privatnog prvenstva od kojih je jedan deo već sproveden ili je u fazi sprovođenja.
I pored visokog nivoa saglasja među donosiocima odluka da je JPP preovladavajuće pozitivan model, ipak su, uprkos kratkom vremenu od kada se model počeo primenjivati u Srbiji, već uočeni ozbiljni nedostaci u dizajnu, procedurama i implementaciji pojedinih javno privatnih partnerstava i/ili koncesija.
Upravo iz toga razloga, cilj je da se pokrene diskusiju o JPP, kako bismo pokušali da utvrdimo koje su uočene slabosti i nedostaci dosadašnje prakse JPP u Srbiji, te da bi dali preporuke za dalja istraživanja i otklanjanja određenih proceduralnih problema.
JPP nose značajne izazove: ekološku i socijalnu održivost; rizike po lokalni i/ili nacionalni budžet; probleme u netransperentosti u donošenju odluka o potrebi JPP; opravdanosti izbora JPP pored drugih mogućih formi investicija.