Sastanak Pregovaračke grupe 27 sa Nacionalnim Konventom o Evropskoj Uniji

U uvodnom obraćanju Nataša Đereg, koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27, istakla je da civilno društvo pozdravlja stvaranje novog Ministarstva za zaštitu životne sredine. Stana Božović, šef Pregovaračke grupe 27 je rekla da je ovaj sastanak od izuzetne važnosti za Pregovaračku grupu 27 i Ministarstvo zaštite životne sredine. Srbija je u decembru 2016. godine dobila Skrining izveštaj i preporuku Evropske Komisije da otvori Poglavlje 27 bez početnih merila. Ministar Goran Trivan je rekao da će se u narednom periodu intezivirati saradnju sa civilnim sektorom i da Ministarstvo zajedno sa medijima i civilnim društvom čini jednu platformu.
Sandra Milićević Sperlić, sekretar Pregovaračke grupe 27, rekla da je svrha ovog sastanka predstavljanje informacija vezano za pregovarački proces u okviru Poglavlja 27, informisanje o statusu izrade Pregovaračke pozicije za ovo poglavlje i razmatranje oblasti gde je potrebna dalja saradnja u cilju unapređenja pregovaračke pozicije.
Na sastanku su predstavljene prezentacije sektora u Poglavlju 27 – zeleni fond, upravljanje otpadom, horizontalno zakonodavstvo, zaštita prirode, upravljanje vodama i klimatske promene. Dragana Radulović iz Ministarstva zaštite životne sredine je istakla da je u toku izrada Strategije o klimatskim promenama i akcioni plan. Civilno društvo može da da svoj doprinos u izradi strategije u delu izrade scenarija smanjenja GHG emisije, kao i da predloži uključivanje razvoja i uticaja cirkularne ekonomije na emisiju ovih gasova (privreda, energetika, otpad).