Pozitivni primeri iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva i njihovom uključivanju u evropske integracije

uspostavljanja zakonodavnog, izvršnog i finansijskog okvira za delovanje institucija i organizacija civilnog društva, u načinima ukljućivanja OCD-a u kreiranju i praćenju realizacije politika, sa posebin osvrtom na oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja (Pregovaračku grupu 27).

Okupljene zvanice i predstavnike organizacija civilnog društva na početku skupa pozdravila je gospođa Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, gospođa Marta Sigeti Bonifert (Marta Szigeti Bonifert), izvršna direktorka Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, kao i gospoda Torgni Svenungson (Torgny Svenungsson), koordinator za Srbiju i savetnik za razvojnu pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
Gospođa Božović je izrazila zadovoljstvo i zahvalnost za održavanje ovakvog skupa govoreći u fuknciji šefice pregovaračke grupe 27 i iskoristila priliku da kaže da očekuje da će Evropska komisija odobriti Vladi Republike Srbije otvaranje poglavlja 27 bez početnih merila, zahvaljujući post skrining dokumentu koji je donesen između ostalog i uz konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Gospodin Svenungson je izrazio zadovoljstvo napretkom programa i istakao da je Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju prepoznala značaj ovog programa i obezbedila potrebna sredstva za ovaj projekt u cilju dalje podrške jačanju organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine. Gospođa Bonifert je izrazila zahvalnost kako Ministarstvu tako i predstavniku donatora na prepoznavalju Regionalnog centra za životnu sredinu kao pravog partnera i realizatora ovog programa. Gospodin Stepanović, ocenio je da životna sredina, posle oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava, predstavlja oblast u kojoj deluje najveći broj organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

O pozitivnim primerima vladinih institucija i organizacija civilnog društva u uključivanju građana i organizacija u pripremu zakonododavnog okvira i praćenju realizacije istih govorili su predstavnici hrvatskih vladinih institucija i organizacija civilnog sektora: gospođa Vesna Landić – Kasalo, zamenica direktora Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, gospodin Goran Momčilović, saradnik za razvojne i međunarodne programe Nacionalne zaklade za civilno društvo, kao i gospodin Enes Ćerimagić, potpredsednik Upravnog odbora Zelene akcije, organizacije civilnog društva iz Zagreba.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srbije koji su direktno uključeni u proces pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, članice i članovi parlamentarnih odobra i zaposleni u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i aktvistkinje i aktivisti organizacija civilnog društva.
U okviru trogodišnjeg ”Programa podrške civilnom društvu u Srbiji” REC Srbija započeo je novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, sa ciljem podrške institucionalnom jačanju onih organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa EU u okviru Pregovaračke grupe 27.

Više informacija na: http://serbia.rec.org/news/20/23/Pozitivni-primeri-iz-Republike-Hrvatske-u-jacanju-uloga-organizacija-civilnog-drustva-i-njihovom-ukljucivanju-u-evropske-integracije.html