Pokrenut postupak zaštite SRP „Zeleniče”

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu je jedino prirodno stanište reliktne biljne vrste lovorvišnja (zeleniče) u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, između Vlasotinca i Crne Trave, na severozapadnoj padini planine Ostrozub, na nadmorskoj visini od 1200 do 1300 m.
SRP „Zeleniče” obuhvata ukupno 38,815 ha i teritorijalno pripada opštinama Crna Trava i Leskovac. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, sve površine u zaštićenom području su u državnoj svojini.
Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja SRP „Zeleniče” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Na celokupnoj površini zaštićenog područja utvrđuje se režim zaštite I stepena.
Prema Uredbi o ekološkoj mreži područje SRP „Zeleniče” je ekološki značajno područje na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 86 – „Zeleničje” i identifikovano područje u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000048).
Za upravljača SRP „Zeleniče” Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže Javno preduzeće „Srbijašume” iz Beograda.
Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 19. juna 2014. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Izvor: www.energetskiportal.rs