“Održivi razvoj turizma u Dunavskom regionu: Nove perspektive”

Cilj konferencije je bio predstavljanje Dunava kao potencijalnog resursa za razvoj zajedničkih turističkih proizvoda, iskustava i platformi za promociju. Učesnici su dobili uvid u sadašnje stanje politike turizma u odabranim zemljama, kako bi razumeli potencijalne nedostatke i identifikovali mogućnosti saradnje.
Glavni cilj je bio razmena iskustava u vezi turističkih aktivnosti u regionu Dunava, predstavljanje sprovedenih i budućih projekata i stvaranje platforme za međusobnu saradnju u oblasti održivog turizma,
Učesnici konferencije su imali priliku da diskutuju o zajedničkim politikama i strategijama koje se mogu koristiti u postavljanju okvira za održivi razvoj turzma, buduća ulaganja i promociju u Dunavskom regionu i šire. Bavilo se ključnim pitanjima, kao što su razvoj veština, održivost, transnacionalna saradnja i inovacije, sa ciljem da se identifikuju vodeći projekti za transnacionalnu saradnju u Dunavskom regionu.