Održana tribina u opstini Novi Beograd 27. januara 2016. godineKoordinator projekta Sophie Kekić je istakla da je neophodno da primenjujemo zaključak sa pariske konferencije UN-a  i da se nivo globalnog zagrevanja Zemlje drži na 2 stepena, odnosno da se emisija CO2 u vazduh smanji za 40% kroz upotrebu ekoloških vidova transporta.
Kekićeva je takođe navela da građani treba da koriste više bicikl i ostale eko vidove prevoza kako bi zdraviji i sačuvali životnu sredinu. Ona je još rekla da treba promovisati zelene poslove poput kurirskih biciklističkih službi.

Predstavnici biciklističkih udruženja su imali nekoliko primedbi koje su se odnosile na: Savski nasip u bloku 45 gde nije predviđen saobraćaj, a opet tuda prolaze vozila; da je vožnja bicikla u paru u zemljama EU dozvoljena i bezbednija po njihovom mišljenju; da treba organizovati  biciklističke kurirske službe za prevoz pošiljki jer su brže od bilo kog drugog prevoznog sredstva itd.

Projekat podržava Grad Beograd-Sekretarijat za saobraćaj.

{gallery}konferencija{/gallery}