Obuka o finansijskoj održivosti OCD koje se bave životnom sredinom – 11. i 12. jun 2018.

Obuka je bila namenjena organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i organizacijama koje planiraju da počnu intenzivnije da se bave zaštitom životne sredine u budućnosti.
Cilj obuke je da se razjasne ključni pojmovi i termini u vezi sa finansijskom održivošću, da se predstave i promisle različite prakse u zemlji i usvetu kojima civilno društvo može sebi da obezbedi bolju održivost, kao i da se uklone stavovi i organizacione prakse kojima se održivost narušava.
Obuku je vodio Mladen Jovanovic, edukator i konsultant u oblastima strateškog planiranja i strateškog fandrejzinga sa međunarodnim iskustvom, autor je nekoliko knjiga i priručnika o prikupljanju sredstava i vođenju neprofitnih organizacija koje su prevedene i objavljene u više zemalja.
Celokupna obuka je bila interaktivnog karaktera u cilju razmenjivanja iskustva izmedju organizacija, boljeg rezonovanja i primenjivanja naucenog u prakticnom radu. Edukacija je bila podrzana realnim primerima i zivotnim situacijama, sto je znacajno pojacalo efekat iste.