Objavljena je Procena stanja o podacima i izveštavanju o biodiverzitetu u Republici Srbiji

U Izveštaju o proceni stanja za Republiku Srbiju posebno je naglašeno: Ministarstvo zaštite životne sredine odgovorno je za upravljanje i razvoj politike zaštite životne sredine, uključujući i zaštitu prirode i biodiverziteta. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva, odgovorna je za prikupljanje podataka o životnoj sredini i pripremanje izveštaja o stanju životne sredine.
Stručne aktivnosti u oblasti zaštite prirode i biodivertziteta obavljaju Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. U izveštaju su navedene i sve ostale relevantne institucije, organizacije i udruženja koje sakupljaju ili poseduju podatke o biodiverzitetu.
U okviru projekta pripremljen je i Regionalni vodič o podacima i izveštavanju o biodiverzitetu koji je namenjem svim zainteresovanim stranama za zaštitu prirode i životne sredine kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Ovaj vodič bi trebalo da olakša proces integracije u EU u ispunjavanju uslova koji se postavljaju direktivama o zaštiti prirode u Pregovaračkom poglavlju 27.
Izveštaj na engleskom jeziku možete pogledati na http://balkangreenenergynews.com/wp-content/uploads/2017/08/Serbia-Assessment_ENG.pdf.
Izvor: www.energetskiportal.rs