Obeležavanje Dana zaštite prirode

Ta mreža danas broji oko 450 prirodnih dobara: nacionalnih parkova i parkova prirode, zaštićenih predela, rezervata i spomenika prirode, koji obuhvataju oko 662.402 hektara.
Od 2009. godine u skladu sa članom 106. Zakona o zaštiti prirode obeležava se 11. april Dan zaštite prirode. Tog dana se organizuju vaspitne, obrazovne, rekreativne, stručne i druge aktivnosti kojima se na primeren način podstiče i unapređuje zaštita prirode, jer upravo, zaštićena područja predstavljaju najbolja mesta gde se može pokazati koliko smo sposobni da ujedinimo i ostvarimo ciljeve zaštite i održivog razvoja, kroz saradnju svih releventnih subjekata, ali i da svaki građanin naše zemlje treba da bude svestan značaja očuvanja prirodnih vrednosti, biodiverziteta i geonasleđa Srbije, i da svojim ponašanjem i svakodnevnim odnosom doprinese njihovom očuvanju i boljoj zaštiti.