Nedelja mapiranja cirkularne ekonomije

67 gradova jedna Svrha. Tokom ove nedelje organizatori volontera širom svijeta su organizovali grupne sesije kako bi mapirali kružne inicijativeu svojim gradovima.
Zašto je ovo korisno i ko će imati koristi? Jedan od izazova u implementaciji cirkularnog ekonomskog okvira jeste razumevanje šta cirkularnost u praksi znači. Nedelja mapiranja pomaže u rešavanju ovog izazova prikupljanjem što većeg broja kružnih inicijativa u otvorenom onlajn direktorijumu.
Istraživači će imati na stotine primera za analizu; nastavnici će imati puno studija slučaja koji će se koristiti za nastavu; učenici će moći da pretražuju i uče iz onoga što se radi; preduzeća će pronaći održive alternative za rešavanje nekih svojih izazova sa kojima se suočavaju kada pokušavaju postati ekološki prihvatljiviji; startapi će moći da razumeju da li njihove ideje imaju tržište i da li rade već negde drugde; vlade će imati jasan pogled na ono što se radi u njihovim regionima kada odlučuju šta je potrebno pri javnoj podršci; investitori će pronaći projekte koje mogu podržati i pomoći njihovom rastu.
Sedmica mapiranja ima dva cilja:
1. Da okupi cirkularne entuzijaste da diskutuju i upoznaju najnovije cirkularne inicijative koje se dešavaju u njihovim gradovima; i
2. Da mapira cirkularne inicijative koje se odvijaju globalno i da ove informacije budu dostupne na internetu i besplatne za sve.
Ako svi mapiramo naše gradove, zajedno možemo mapirati svet. Nedelja mapiranja pomaže da razumemo šta se trenutno radi, šta radi i šta još treba implementirati kako bi se razvio cirkularni okvir.