Najava Trinaeste regionalne konferencije “ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI-ENE17”, 05. jun 2017. godine u Beogradu

Konferenciju organizuje strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ i Privredna komora Srbije, uz podršku Programa UN za životnu sredinu. Tradicionalno, u okviru Konferencije svake godine imamo značajan broj ambasadora iz različitih zemalja, kao i učešće preko 150 autora i koautora radova koji se objavljuju u CD Zborniku radova Konferencije, kao i učesnika bez rada.

Konferencija je prilika za obrazovne institucije, organizacije, predstavnike privrede i pojedince da predstave svoja istraživanja i gledišta u vezi sa odabranom temom. Čvrsto verujemo da će Vaš naučno-stručni rad i iskustvo znatno pomoći razumevanju ove oblasti. Svesni neophodnosti bliske saradnje između nauke i prakse, uključujući i praksu u okviru nadležnih organa, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Konferenciji „Životna sredina ka Evropi EnE17“, bilo pripremom i prezentovanjem Vašeg rada ili doprinosom kao učesnik.

Prijavite se za program Konferencija „Životna sredina ka Evropi“ na sledećem linku http://feeserbia.com/programi/konferencija-zivotna-sredina-ka-evropi.. Nakon prijave biće Vam omogućen pristup registracionom formularu, koji morate da popunite kako biste registrovali Vaše učešće na Konferenciji. Ukoliko budete imali problema prilikom registracije, pošaljite mail na: eneconference@feeserbia.com.

Organizacioni odbor Konferencije Vas obaveštava da je kotizacija za objavljivanje rada u CD Zborniku radova Konferencije 50 € u dinarskoj protivvrednosti. Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije.