Međunarodni dan planina

Međunarodni dan planina 2017. pruža priliku da istakne kako klima, glad i migracije utiču na planine i da osigura da se održivi planinski razvoj integriše u Agendu 2030. godine i u implementaciju Pariskog sporazuma.
Ove godine tema je takođe povezana sa Globalnim sastankom o planinskom partnerstvu, koji će se održati od 11. do 13. decembra u sedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija u Rimu, Italija, koji će se fokusirati na izazove i mogućnosti održivog planinskog razvoja i pokrenuti Okvir za akciju kako bi podržao konkretne akcije i uspostavio politike koje jačaju otpornost planinskog stanovništva i okruženja.
Dok je “Planine pod pritiskom: klima, glad, migracije” predložena tema za 2017. godine, zemlje, zajednice i organizacije su dobrodošle da obeleže Međunarodni dan planine i kroz druge teme koje bi mogla biti relevantnija za njih.