Međunarodni dan biološke raznovrsnosti- 22. maj

Drugi komitet Generalne skupštine UN je krajem 1993., 29. decembar (datum stupanja na snagu Konvencije o biološkoj raznovrsnosti), je proglašen za Međunarodni dan biološke raznovrsnosti. U decembru 2000. godine, Generalna skupština UN usvojila je 22. maja kao Međunarodni dan biološke raznovrsnosti, u znak obilježavanja usvajanja teksta Konvencije 22. maja 1992. godine u Najrobionom završnom aktu Konferencije za usvajanje saglasnog teksta Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Ove godine tema je: “Proslavljanje 25 godina akcije za biodiverzitet”.

Tema je izabrana kako bi se obeležila 25. godišnjicu stupanja na snagu Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i da bi se naglasio napredak postignut u postizanju ciljeva Konvencije na nacionalnom i globalnom nivou.