Konferencija „Žene i muškarci u odgovoru na izazove klimatskih promena“

Skup je realizovan u saradnji GEF (Global Environmental Facility), Ministarstva zaštite životne sredine, UN Women, tela u okviru Ujedinjenih nacija nadležnog za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, i UNDP, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Svrha događaja bila je upoznavanje prisutnih sa projektom Lokalni razvoj otporan na klimatske promene, s posebnim naglaskom na rodne perspektive ovih pojava. U ulozi moderatora bili su Eva Vaništa Lazarević, predsednica Ženskog arhitektonskog društva, i Miroslav Tadić, menadžer UNDP Srbija.

Zvanicama je reč dobrodošlice najpre uputio ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan. Fokus njegovog govora bio je na stavu da žene i muškarci, zbog različitih senzibiliteta svojih bića, na različite načine doprinose borbi protiv klimatskih promena.

Sledeća je izlagala Steliana Nedera, zamenica Stalne predstavnice UNDP Srbija. Projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promene opisala je kao krojenje lokalnih akcija i rešenja po merama pojedinačnog kraja i zajednice i kao odličnu priliku za partnerstvo i saradnju lokalnih vlasti. Naglasila je potrebu da žene budu zastupljene i ravnopravne s muškarcima u svim nivoima upravljanja, počev od lokalnog, preko državnog, do globalnog.

Usledili su govori Jelene Zdravković, zamenice šefice kancelarije UN Srbija, i Milutina Folića, glavnog urbaniste grada Beograda. Oboje su se složili sa prethodnim govornicima o bitnosti da rodni pristup i razumevanje identiteta muškaraca i žena prožima sve političke, ali i društvene, segmente.

Specijalna gošća, Eva Kail, direktorka Urbanističkog planiranja pri Izvršnoj kancelariji grada Beča, predstavila je, kroz prezentaciju „Sharing a Fair City“, napore svog grada da javni prostor učini naklonjenijim ženama i starijim osobama. Primere iz prakse naše države prezentovala je Milena Zindović, urbanistkinja i članica Ženskog arhitektonskog društva. Koncentrisala se na rodne aspekte održivog planiranja.

Na kraju konferencije, Miroslav Tadić, govorio je o završenim, tekućim i budućim konkursima u okviru projekta Lokalni razvoj otporan na klimatske programe i pozvao zainteresovane pojedince, preduzeća i lokalne samouprave da uzmu učešće. Više o njima možete da pročitate na:inovacije.klimatskepromene.rs.