Konferencija Srbija i nuklearna energija, 17. maja 2016. godine, hotel Zira, Beograd

 

Zbog toga sto je prošla 2015- ta bila poslednja godina moratorijuma na nuklearnu energiju u Srbiji, CEKOR je pozvao dva istaknuta stručnjaka da govore na konferenciji: Jan Haverkamp, iz Greenpeace-a i Steve Thomas, Profesor fakulteta u penziji za energetsku politiku sa Grinič Univerziteta, koji govorili o negativnim stranama nuklearne energije i međunarodnim iskustvima. Zaključak ove sesije je bio:

  • Nuklearna energija nije jeftina.
  • Nije čista i bezebedna po ljudsko zdravlje.
  • Ne umanjuje negativne efekte klimatskih promena.
  • Nove generacije dizajna nuklearnih elektrana su pokazale da ne ispunjavaju osnovne ciljeve zbog kojih se prave: nisu jeftine, njihova izgradnja traje duže nego što je planirano i prodavci su u velikim finansijskim problema pred stečajem.
  • Razgovori o novim dizajnima reaktora, npr. malim modularnim reaktorima, generacije IV i torijumovim ciklusom je još uvek optimističan.

U drugoj sesiji je bilo reči o troškovima i mogućnostima za tranziciju ka novim obnovljivim izvorima energije na kojoj su govorili: Ilija Batas Bjelić, Istraživač saradnik, Katedra za elektroenergetske sisteme, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Đorđe Samardžija, direktor, Jedan stepen Srbija, Ana Ranković, Fractal i Nenad Stanišić, PhD, Ekonomski fakultet, Kragujevac.

Ana Ranković, Fractal je prezentovala kalkulator 2050 koji promoviše/računa ciljeve dekabormizacije do 2050. godine a da se pri tom ne ugrozi energetsko snadbevanje u svakodnevnom životu. Pomoću ovog modela možete izračunati svoju energetsku potrošnju i podesite tako da postignete ciljeve 80% dekarbonizacije do 2050. godine. Model možete preuzeti sa sledećeg link-a:
http://www.see2050carboncalculator.net/2050/Serbia/Energy.php

Ilija Batas Bjelić je govorio o održivoj energetskoj politici koja je u Srbiji moguća. Nenad Stanišić je prezentovao BIOSEM model (Biomass Socioeconomic model) koji se zasniva na efikasnijoj upotrebi drvne biomase na primeru 6 opština u Srbiji i Đorđe Samardžija je govorio o INDC, (Intended Nationally Determined Contributions) ili drugim rečima

doprinosu globalnom sporazumu za borbu protiv klimatskih promena i da se Srbija nalazi na 102. mestu po energetskom intenzitetu.

Cilj ove konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu.

{gallery}nuclear{/gallery}