Konferencija „Savremena građevinska praksa 2018“ na Fruškoj gori

Konferencija se održava 31. maja do 1. juna 2018. godine na Andrevlju (Fruška gora), u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine „CePTOR„.
Kao i prethodnih godina, i ove godine Programski i Organizacioni odbor se potrudio da teme budu interesantne, a autori su eminentni stručnjaci iz zemlje i regiona koji će prezentovati svoje rezultate istraživanja, kao i značajne graditeljske zahvate.
Program konferencije obuhvata sledeće tematske oblasti: zelena gradnja, geotehnički istraživački radovi, prikaz građenja izuzetnih objekata, ekperimentalna i teorijska analiza konstrukcija, seizmička analiza konstrukcija, procena stanja i sanacija građevinskih objekata, savremeni materijali u građevinarstvu, upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i upravljanje projektima i građenjem.
Na konferenciji pored saopštenja i pratećih diskusija odžaće se i okrugli sto sa temom “Poljoprivredni otpad – izazovi i poslovne mogućnosti”.
Cilj skupa je upoznavanje šire javnosti sa novim pravilima, materijalima i aktuelnim problemima u oblasti građevinarstva.
Izvor: energetskiportal.rs