Konferencija o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i pametnim gradovima

Organizatori iz firme VIA EKSPO najavljuju učešće vodećih kompanija iz Austrije, Bugarske, Nemačke, Italije, Španije, Turske, Holandije i Švajcarske, kao što su: Amandus Kahl, Fronius International, Herz, Dutch Dryers, CPM Europe, Quattrogi, Innova, Hitachi Zosen Inova i dr.
Najvažnije u izložbi:
• Proizvodnja solarne energije za sopstvenu potrošnju i sistema skladištenja; internet portal za analizu fotonaponskih sistema; softver za prognozu energije vetra; kogeneracija i trigeneracija; toplotne pumpe; sistemi za predviđanje, balansiranje i upravljanje proizvodnjom i potrošnjom električne energije (nebalansi, rasporedi i izveštaji); energija iz otpada;
• Efikasna rešenja za grejanje – peći/kamini na pelete, kotao sa inovativnom kondenzacijskom tehnologijom;
• Kompletna rešenja za kućnu automatizaciju; opštinska telematika – sistemi za efikasan razvoj opština u sledećim oblastima: administracija, transport, energetika;
Prvi put biće dostupna i virtuelna izložba pre i posle konferencije EE i OIE i Smart Cities. Na takav način se obezbeđuje dodatno online oglašavanje izlagačima, a takođe se olakšava kontakt sa novim poslovnim partnerima.
Konceptualno orijentisane teme iz prakse na konferenciji:
• EE i OIE: Kriogeno skladištenje energije; Geotermalne i solarne veštine; Prelazak na obnovljive izvore energije u centralizovanim sistemima grejanja;
• Inteligentni gradovi: Digitalizacija elektronskog upravljanja i urbanističkog planiranja; Modernizacija i digitalizacija malih i srednjih preduzeća; Inteligentna rešenja i inovacije kompanija.
Više informacija možete pronaći na sajtu www.viaexpo.com .
Izvor: www.energetski portal.rs