Komisija pozdravlja stupanje na snagu Pariskog Sporazuma o klimi pred klimatsku konferenciju UN-a u Marakešu

Potpredsednik zadužen za energetiku unije, Maroš Šefčovič je rekao: “Današnje stupanje na snagu Pariskog Sporazuma o klimi, za manje od godinu dana nakon njegovog usvajanja, pokazuje jedno: da ceo svet deli neodložan osećaj hitnosti kada je u pitanju  borba protiv klimatskih promena. Neaktivnost nije opcija,.. usporavanje nije naš potez. Mi smo spremni da se iskoristi ovaj trenutak da se ubrza rad  čiste energetske tranzicije, u našoj uniji i globalno. Mi smo spremni da radimo na svim nivoima, uključujući i lokalni nivo, kako bi koristi od ovog prelaska imali naši građani. “

Komesar za klimatske akcije i energetiku Miguel Arias Cañete je rekao: “Ovo je veliki dan za Evropu i za planet. Drago mi je da je ratifikacija EU omogućila Sporazumu u Parizu o klimi  stupanje na snagu u vreme našeg susreta u Marakešu. Mi moramo održati ovaj izvanredan zamah ohrabrujući zemlje da nastave ratifikaciju sporazuma, i da se ide punom parom napred sa pripremama da ga stavimo u akciju širom sveta. U Marakešu će biti razmatrano prelazak sa  akcije na implementaciju. Vreme je za rezultate. “

Godišnja Konferencija o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija održaće se od 7. do 18. novembra 2016. godine u Bab Ighli, Marakeš. Nakon brzog stupanja na snagu globalnog klimatskog dogovora,  prvi sastanak potpisnica Sporazuma u Parizu (CMA 1) će takođe biti otvoren tokom konferencije.

 Konferencija u Marakešu ima za cilj da pokaže da je u toku promena u globalnoj ekonomiji niskog-ugljenika, i  da deluje kao katalizator za dalje akcije. Kao globalni sporazum o klimi on je stupio na snagu mnogo ranije nego što se očekivalo, EU želi da se brzo kreće u međunarodnim okvirima da pomogne zemljama da postave svoje politike i mere da se ispuni  obećanje u Parizu. To znači da je program rada uspostavljen u Parizu, a počeo u Bonu početkom ove godine, i mora se napredovati što je brže moguće, uz zadržavanje učešća otvoren za sve zemlje, bez obzira na to da li su još uvek u procesu ratifikacije Sporazuma.

EU očekuje da vidi opipljiv napredak u ključnim elementima  pariskog paketa, uključujući i pristup finansijama  zemljama u razvoju i na razvoj i jačanje sposobnosti i procesa potrebnih u zemljama u razvoju da sprovedu svoje nacionalne klimatske planove. EU i njene države članice su najveći donator, daju najveći finansijski doprinos klimatskim promenama zemljama u razvoju. Zajedno daju oko trećine javnih sredstava na raspolaganju za akciju na suzbijanju klimatskih promena i čine skoro polovinu  uloga u Zelenom klimatskom fondu.

COP 22 će imati snažan fokus na jačanju klimatske akcije pre 2020. godine, kada je većina nacionalnih akcionih planova o klimatskim akcijama biti izneta u odnosu na dogovor iz Pariza. Događaj globalne klimatske akcije 17. novembra i tematskih akcionih dana koji se održava  tokom konferencije pružaju priliku da se  razmisli o napretku postojećih inicijativa, kao i za najavu novih inicijativa.

EU će predstavljati u Marakešu Laszlo Solimos, ministar životne sredine za Slovačku, koja trenutno predsedava Savetom EU, i Miguel Arias Cañete, komesar EU za klimatske akcije i energiju.

Događaji tokom COP 22

EU snažno podržava globalni klimatski akcioni plan koji ima za cilj ujedinjavanje akcija više zainteresovanih strana. Niz manifestacija su organizovane oko određenih tema, na primer, uloga šuma, transporta, zgrada i obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promena. EU će biti domaćin za više od 100 događaja u paviljonu EU (vidi link ispod). Ovi događaji, organizovani od strane raznih organizacija iz Evrope i ostatka sveta, će se baviti širokim spektrom klimatskih pitanja u vezi sa tranzicijom energije i dugoročnih strategija protiv uništavanja šuma kao i o inovativnim načinima finansiranja u borbi protiv klimatskih promena.

Više informacija:

DG Climate Action – Marrakech conference page

Questions and Answers on the UN climate change conference in Marrakech

Commission assessment of the Paris Agreement (March 2016)

Paris Agreement