Klimatske promene i civilno društvo u Srbiji u kontekstu Talanoa dijaloga

Uvodnu reč dali su Ivana Stelja iz Regionalnog centra za životnu sredinu i Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i transport iz organizacije CEKOR.

Tokom prvog panela (Gde smo?) Prof. dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Aleksandar Popović iz Ministarstva zaštite životne sredine i Ognjan Pantić iz Beogradske osnovne škole su govorili o izvorima emisije, postojećem pravnom i strateškom okviru u Srbiji i ulozi organizacija civilnog društva, značajnim inicijativama, dobrim praksama, postojećim uspešnim modelima i raspoloživim resursima u borbi protiv klimatskih promena, a sa aspekta ispunjenja obaveza preuzetih potpisivanjem Sporazuma iz Pariza.

Drugi panel (Kuda želimo da idemo?) bio je posvećen kratkoročnim i dugoročnim vizijama za borbu protiv klimatskih promena i povećanjem ambicioznosti pod Sporazumom iz Pariza, povećanju nacionalnog doprinosa, osnaživanju zainteresovanih strana, usmeravanju na različite aktivnosti na sektorskom i nacionalnom nivou, tehnološkim barijerama i načinima njihovog prevazilaženja. Panelisti su bili Goncalo Cavalheiro i Matej Gasperič, eksperti na projektu „Strategija klimatskih promena sa Akcionim planom i Dušan Stokić iz Privredne komore Srbije.

Na trećem panelu (Kako ćemo tamo da stignemo?) panelisti su bili Duška Dimović, direktorka WWF-a, Dr. Ilija Batas Bjelić sa Elektrotehničkog fakulteta i Vladimir Janković iz organizacije UNECOOP. Teme o kojima se na ovom panelu diskutovalo odnosile su se na faktore potrebne za ostvarenje kratkoročne i dugoročne vizije, kao što su pravni, strateški i finansijski okvir, tehnološki razvoj, nivo investicija, moguća nova partnerstva i aktivnosti na nivou sektora, kao i one koje bi mogle da preduzmu nacionalne i lokalne vlasti, finansijske institucije, kompanije, udruženja i drugi.